Psihoterapija in coaching

S pomočjo psihologa razrešite težave ali stiske, povečajte produktivnost v podjetjih ali se naučite, kako učinkovito delovati kot vodja v podjetju.

Hitreje do osebnih in poslovnih ciljev

S pomočjo psihoterapije in coachinga hitreje napredujte proti želenim ciljem, neproduktivne strategije zamenjajte za bolj učinkovite ter razvijte nove oblike želenega vedenja. Na voljo so storitve za posazmenike in pare, za podjetja in za vodstvene kadre.

Za posameznike in pare

OSEBNA SVETOVANJA

S pomočjo osebnih svetovanj se boste izkopali iz težav, ki se pojavljajo pri delu, v šoli, doma ali kjerkoli drugje v vašem življenju. Včasih se znajdemo v težavnih situacijah, bodisi v zasebnem življenju ali pri svojem poklicu, posledično pa se počutimo zelo slabo. V takšnih trenutkih je ključno, da čim prej poiščemo strokovno pomoč pri psihologu, ki nam lahko v nekaj srečanjih pomaga rešiti težave in ponovno najti notranje ravnovesje. 

SVETOVANJA ZA PARE

V ljubezenskih in partnerskih odnosih se občasno pojavijo krize ali večji problemi, ki zahtevajo, da se partnerja ponovno zbližata ter skupaj rešita težave, ki so se nakopičile skozi čas. Odtujenost, konflikti ali težave pri komunikaciji pogosto zahtevajo strokovno pomoč nekoga, ki bo sposoben vzpostaviti učinkovito komunikacijo med partnerjema, da se bosta lahko znova slišala in razumela. Šele takrat je mogoče uspešno reševati težave ter obnoviti ljubeč in spoštljiv odnos.

 

Za podjetja

SVETOVANJE PODJETJU

V vsakem podjetju je ključno uskladiti delovanje med zaposlenimi, njihovimi nadrejenimi in zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na produktivnost in uspešnost podjetja. Uspešna podjetja se že dolgo zavedajo pomembnosti vlaganja v dobro počutje, učinkovito vodenje in zdravje svojih zaposlenih. Združiti zaposlene, jih uskladiti in zagotoviti učinkovito vodenje do tiste točke, kjer vsi sledijo jasnim ciljem in prispevajo svoj maksimum, je značilnost uspešnih organizacij.

Obstaja več ključnih področij, ki bistveno vplivajo na visoko produktivnost, vendar se mnoga podjetja ne zavedajo vseh potencialnih izboljšav, ki so na voljo. Pri svetovanju podjetjem se osredotočamo na najpomembnejša področja:

Za področja vodenja, timskega dela in motiviranja zaposlenih organiziramo predvsem delavnice, predavanja ali team building programe, za področja obvladovanja stresa ter zdravja in dobrega počutja zaposlenih pa izvajamo storitev Hitrega Anonimnega Psihološkega Svetovanja (HAPS), ki poteka v obliki telefonskega in osebnega svetovanja za zaposlene in njihove družinske člane.

HITRO ANONIMNO PSIHOLOŠKO SVETOVANJE (HAPS)

Namen hitrega anonimnega psihološkega svetovanja za zaposlene je pogovor s strokovnjakom preko telefona ali osebno, kar omogoča hitro psihološko pomoč in takojšnjo razrešitev njihovih težav in stisk. Anonimno svetovanje  je prav tako namenjeno  tudi družinskim članom, saj velik odstotek stresa, ki se odraža tudi v delovanju zaposlenih na delovnem mestu, izvira iz družinskega oz. zasebnega okolja. 

Svetovalec je izurjen za pomoč pri široki paleti problemov, ki se vežejo na službeno in zasebno življenje:

Hitro anonimno psihološko svetovanje zaposlenim in njihovim družinskim članom zagotavlja, da na hiter in učinkovit način rešijo probleme, kar omogoča, da so pri delu bolj zbrani, se bolje počutijo doma in v službi ter so bolj uspešni in zadovoljni nasploh. Podjetje ima tako bolj zdrave zaposlene, kar povečuje produktivnost na eni strani ter na drugi strani zmanjšuje stroške bolniških odsotnosti (absentizma) in zmanjšane učinkovitosti pri delu (prezentizma). Več o programu si lahko preberete tukaj.

Za vodstvene kadre

COACHING ZA VODSTVENE KADRE

Coaching je usmerjen v razvoj posameznika na osebnem in poslovnem področju, kjer ljudem pomaga hitreje in bolj učinkovito napredovati proti njihovim ciljem. Ta proces omogoča zamenjavo neproduktivnih strategij z učinkovitejšimi in razvoj novih oblik želenega vedenja. Coaching lahko znatno poveča sposobnosti za doseganje ciljev tako v poklicnem kot v zasebnem življenju.

Poleg tega je coaching posebej koristen za vodstveni kader, ki se pogosto sooča s pritiski in izzivi vodstvene vloge. Biti vodja ali manager zahteva široko znanje na področju vodenja in upravljanja, zato so treningi ključnega pomena za izboljšanje spretnosti v učinkovitem razmišljanju, komunikaciji, motivaciji in vodenju. Na treningih se udeleženci naučijo upravljanja s časom, postavljanja ciljev, učinkovitega vodenja sestankov, motiviranja zaposlenih, vzpostavljanja pozitivne delovne klime in obvladovanja stresa. Rezultat tega so boljša učinkovitost in večje zadovoljstvo, kar pa bo pozitivno vplivalo tudi na njihove zaposlene, njihovo družino in vse ostale, s katerimi so vsakodnevno v stiku.

Treningi se izvajajo pod vodstvom strokovnjakov za svetovanje in coaching v obliki individualnih ali skupinskih delavnic. Glede na potrebe posameznika ali organizacije se število treningov giblje od 3 do 10 srečanj.

Tja, kamor je vredno iti, ne vodi nobena bližnjica.